คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1102645
Today : 000226
Total : 219564
Untitled Document
         
เปิดบริการ      
  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น.    
  เสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.    
    เวลา 13.00 - 16.30 น. เฉพาะ OPD จักษุกรรม
        OPD โสต ศอ นาสิกกรรม
         
 
ทีมผู้บริหาร และทีมผู้ประสานงาน
 
1. พ.อ. ณัฐพงศ์ บิณษรี หัวหน้าศูนย์แพทย์คลินิกนอกเวลา
2. พ.อ.หญิงสุดฤทัย วุฒาพิทักษ์ ผู้จัดการประจำวัน
3. พ.ท.หญิงอภินันท์ ขำศิริ ผู้จัดการประจำวัน
4. จ.ส.อ.สามารถ หินอ่อน เจ้าหน้าที่การเงิน
5. น.ส.ปนัดดา มากช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
6. น.ส. ศุภศิริ แก้วอินทร์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ