คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206300
Today : 000017
Total : 242063
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.(พ) ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร
     
อังคาร   พ.อ.(พ) ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร
     
พุธ   -
     
พฤหัสบดี   พ.อ.(พ) ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร
     
ศุกร์   -
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตึกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 3