คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509299
Today : 000071
Total : 081018
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   นพ. ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร
     
อังคาร   นพ. ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร
     
พฤหัสบดี   นพ. ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตึกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 3