คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 590306
Today : 000108
Total : 101994
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.(พ) ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร
     
อังคาร   พ.อ.(พ) ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร
     
พฤหัสบดี   พ.อ.(พ) ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตึกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 3