คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 652599
Today : 000125
Total : 116190
Untitled Document

วัน
เวลา
ติดต่อ
สำนักงานคลินิกนอกเวลา    
จันทร์ - ศกร์ 09.00 น.- 15.00 น. โทร 02-3544728 , 02-7639770
  16.30 น. - 19.30 น. โทร 02-3544728, 02-7630329
เสาร์ (ทุกแผนก) 08.30 น. - 12.00 น. โทร 02-3544728, 02-7630329
     
OPD สูติ-นรีเวช 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7634010, 02-7634006
     
OPD กระดูกและข้อ 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633473
     
OPD จักษุ 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633072
     
OPD กุมารเวช 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7634105
     
OPD ผิวหนัง 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633035
   
OPD หู คอ จมูก 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7639439
   
OPD หัวใจ 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633032
   
ทันตกรรม    
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 15.00 น. คุณ ณัฐภัทร เจริญยิ่ง 095-8297315
13.00 น. - 15.00 น. คุณ นพรัตน์ เกษประทุม 02-7633931