คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206346
Today : 000022
Total : 242065
Untitled Document

วันหยุดคลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2563

วันพุธที่ 1 มกราคม 25623
วันขึ้นปีใหม่
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
วันกองทัพไทย
  วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 หยุดชดเชยวันกองทัพไทย
วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
วันมาฆบูชา
  วันจันทร์ที 10กุมภาพันธ์ 2563 ชดเชยวันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
วันจักรี
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
หยุดพิเศษนอกเวลา
วันจันทร์ที่ 13 - วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563
วันพืชมงคล
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563
วันวิสาขบูชา
  วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ร.10
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
วันอาสาฬหบูชา
  วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
ชดเชยวันเข้าพรรษา
  วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมรพระชนมพรรษาฯ ร.10
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2563
วันแม่แห่งชาติ
 
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
วันหยุดนับยอดยาประจำปี
 
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรณคตพระเจ้าอยู่หัว ร.9
 
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
วันปิยมหาราช
 
วันเสาร์ 5 ธันวาคม 2563
วันพ่อแห่งชาติ
  วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
วันรัฐธรรมนูญ
 
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563
วันหยุดพิเศษคลินิคนอกเวลา
 

วันเสาร์ที่่ 2 ม.ค. 2563

วันหยุดสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่

 

 

วัน
เวลา
ติดต่อ
สำนักงานคลินิกนอกเวลา    
จันทร์ - ศกร์ 09.00 น.- 15.00 น. โทร 02-3544728 , 02-7639770 (เลื่อนนัด)
  16.30 น. - 19.30 น. โทร 02-3544728 (โทรสอบถาม)
เสาร์ (ทุกแผนก) 08.30 น. - 12.00 น. โทร 02-3544728
     
OPD สูติ-นรีเวช 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7634010, 02-7634006
     
OPD กระดูกและข้อ 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633473
     
OPD จักษุ 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633072
     
OPD กุมารเวช 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7634105
     
OPD ผิวหนัง 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633035
   
OPD หู คอ จมูก 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7639439
   
OPD หัวใจ 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633032
   
ทันตกรรม    
จันทร์, พุธ ,ศุกร์ 08.00 น. - 15.00 น. คุณ ณัฐภัทร เจริญยิ่ง 095-8297315
13.00 น. - 15.00 น. คุณ นพรัตน์ เกษประทุม 02-7633931