คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 376353
Today : 000034
Total : 068706
Untitled Document

วันหยุดคลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 30 ธันวามคม 2560
วันหยุดพิเศษคลินิคนอกเวลา
วันเสาร์ ที่ 31 ธันวามคม - วันอังคารที่ 3 มกราคม 60
วันหยุดสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
วันหยุดกองทัพไทย
วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
วันมาฆบูชา
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560
วันจักรี
วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560
วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2560
วันพืชมงคล
วันเสาร์ ที่่ 13 พฤษภาคม 2559
วันหยุดพิเศษคลินิกนอกเวลา
วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560
วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560
วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2560
วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ ร.10

 
วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560
วันหยุดพิเศษคลินิกนอกเวลา
 
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ
 
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมฯ
 
วัน................................... 2560
วันหยุดนับยอดยาประจำปี
 
วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560
วันสวรรณคตพระเจ้าอยู่หัว ร.9
 
วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560
วันหยุดพิเศษคลินิกนอกเวลา
 
วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560
วันสวรรคตรัชกาลที่ 9
 
วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560
วันหยุดพิเศษคลินิคนอกเวลา
 
วันจันทร์์ ที่ 23 ตุลาคม 2560
วันปิยมหาราช
 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560
วันหยุดราชการ
 
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560
วันหยุดพิเศษคลินิคนอกเวลา
 
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ
 
วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560
วันรัฐธรรมนูญ
 
วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 
วันศุกร์ที่ 29 ธันวามคม - วันเสาร์ที่ 30 ธันวามคม 60
วันหยุดพิเศษคลินิคนอกเวลา
 

วัอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 2560 - วันจันทร์ ที่่ 1 ม.ค. 2561

วันหยุดสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2561
วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

 

 

วัน
เวลา
ติดต่อ
สำนักงานคลินิกนอกเวลา    
จันทร์ - ศกร์ 09.00 น.- 15.00 น. โทร 02-3544728 , 02-7630338
  16.00 น. - 19.30 น. โทร 02-3544728, 02-7630329
เสาร์ (ทุกแผนก) 08.00 น. - 12.00 น. โทร 02-3544728, 02-7630329
     
OPD สูติ-นรีเวช 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7634010, 02-7634006
     
OPD กระดูกและข้อ 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633473
     
OPD จักษุ 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633072
     
OPD กุมารเวช 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7634105
     
OPD ผิวหนัง 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633035
   
OPD หู คอ จมูก 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7639439
   
OPD หัวใจ 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633032
   
ทันตกรรม    
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 15.00 น. คุณ ณัฐภัทร เจริญยิ่ง 095-8297315
13.00 น. - 15.00 น. คุณ นพรัตน์ เกษประทุม 02-7633931