คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509427
Today : 000098
Total : 081039
Untitled Document

วันหยุดคลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 - วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561
วันขึ้นปีใหม่ - วันหยุดชดเชย
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
วันกองทัพไทย
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561
วันมาฆบูชา
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561
วันจักรี
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561
วันหยุดพิเศษคลินิกนอกเวลา
วันศุกร์ ที่ 13 - วันทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2561
วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 16 - 17 เมษายน 2561
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561
วันพืชมงคล
วันอังคารที่่ 29 พฤษภาคม 2561
วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561
วันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ /วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561
วันหยุดพิเศษคลินิกนอกเวลา
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
วันแม่แห่งชาติ
 
วันจัทนร์ ที่ 13 สิงหาคม 2561

วันหยุดชดเชย

 
วัน................................... 2561
วันหยุดนับยอดยาประจำปี
 
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561
วันสวรรณคตพระเจ้าอยู่หัว ร.9
 
วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561
วันหยุดชดเชย
 
วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561
วันปิยมหาราช
 
วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561
วันพ่อแห่งชาติ
 
วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561
วันรัฐธรรมนูญ
 
วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม - เสาร์ ที่ 29 ธันวาคม 2561
วันหยุดพิเศษคลินิคนอกเวลา
 

วัอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 2560 - วันจันทร์ ที่่ 1 ม.ค. 2561

วันหยุดสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม - วันอังคาร ที่ 1 มกราคม2561
วันสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่

 

 

วัน
เวลา
ติดต่อ
สำนักงานคลินิกนอกเวลา    
จันทร์ - ศกร์ 09.00 น.- 15.00 น. โทร 02-3544728 , 02-7630338
  16.00 น. - 19.30 น. โทร 02-3544728, 02-7630329
เสาร์ (ทุกแผนก) 08.00 น. - 12.00 น. โทร 02-3544728, 02-7630329
     
OPD สูติ-นรีเวช 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7634010, 02-7634006
     
OPD กระดูกและข้อ 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633473
     
OPD จักษุ 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633072
     
OPD กุมารเวช 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7634105
     
OPD ผิวหนัง 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633035
   
OPD หู คอ จมูก 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7639439
   
OPD หัวใจ 16.00น. - 19.00 น. โทร. 02-7633032
   
ทันตกรรม    
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 15.00 น. คุณ ณัฐภัทร เจริญยิ่ง 095-8297315
13.00 น. - 15.00 น. คุณ นพรัตน์ เกษประทุม 02-7633931