คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206336
Today : 000021
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์ ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน) พล.ต. สุรเดช วรดิถี
  ทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน , ขูดหินปูน) พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
    พ.อ.หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์
    พ.อ.หญิง วิภาจรี ณ ตะกั่วทุ่ง
    พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
  ปริทันต์ (ขูดหินปูน) พ.อ.หญิง ป์รัชญา จรสัมฤทธิ์
    พ.อ.กำแหง พัฒนอริยางกูล
  ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) พ.อ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดี
    พ.ท.หญิงพิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์
     
พุธ ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน) พล.ต. สุรเดช วรดิถี
  ทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน , ขูดหินปูน) พล.ต.รังรักษ์ อิงอร่าม
    พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
  ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) พล.ต.มารวย ส่งทานินทร์
    พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ
  ปริทันต์ (ขูดหินปูน) พ.อ.หญิง ป์รัชญา จรสัมฤทธิ์
    พ.อ.หญิง สรนีย์ เศรษฐภักดี
  รักษา รากฟัน พ.ต.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
     
ศุกร์ ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน) พล.ต. สุรเดช วรดิถี
  ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) พล.ต.มารวย ส่งทานินทร์
  ทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน , ขูดหินปูน) พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
    พ.อ.หญิง วิภาจรี ณ ตะกั่วทุ่ง
    พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
     
สถานที่ ห้องตรวจโรคแผนกทันตกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
 

ติดต่อสอบถาม การบริการและนัดหมายในเวลาราชการ จ.ส.อ. ณภัทร เจริญยิ่ง

095-8297315 ( 08.00 - 16.00)

เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ

095-829-7315 หรือ 02-763-3931 02-354-7600 - 28 ต่อ 93931 ติดต่อในเวลา 16.00- 19.00 น.