คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 560352
Today : 000012
Total : 094392
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พญ.ฐานิทธิ ลิ้มปรัชญา
     
อังคาร   พ.อ.(พ)หญิง กมลวรรณ จึงมีโชค
     
พุธ   พญ.รุจิภา รัตน์นรากร
     
พฤหัสบดี   พญ.รุจิภา รัตน์นรากร
     
ศุกร์   พญ.พียดา ปาร์ค
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตึกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 3