คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509354
Today : 000082
Total : 081026
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พญ.สุดศรีลักษณ์ สัมปัชชลิต
     
อังคาร   พญ. กมลวรรณ จึงมีโชค
     
พุธ   พญ.รุจิภา รัตน์นรากร
     
พฤหัสบดี   พญ.รุจิภา รัตน์นรากร
     
ศุกร์   พญ.พียดา ปาร์ค
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตึกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 3