คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509366
Today : 000085
Total : 081027
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                       09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
    พญ.วราภรณ์ ติยานนท์
     
อังคาร   นพ.นครินทร์ ศันสนยุทธ
    นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
     
พุธ   นพ.ประสาท เหล่าถาวร
    นพ.โสภณ สงวนวงษ์
    พญ. หัสยา สาหร่ายทอง
     
พฤหัสบดี   นพ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
     
เสาร์ นพ.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ 10.00 - 11.00 น. ตรวจ Exercise Stree Test
     
สถานที่ ห้องตรวจโรคหัวใจ ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3