คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 542071
Today : 000052
Total : 089831
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                       09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ท. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
    พ.อ.หญิง วราภรณ์ ติยานนท์
     
อังคาร   พล.ท. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
    พ.อ.(พ) นครินทร์ ศันสนยุทธ
    พ.อ.หญิง วราภรณ์ ติยานนท์
     
พุธ   พล.อ. ประสาท เหล่าถาวร
    พล.ท. โสภณ สงวนวงษ์
    ร.ต.หญิง หัสยา สาหร่ายทอง
     
พฤหัสบดี   พ.อ. ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
     
เสาร์ พล.ต. ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ 10.00 - 11.00 น. ตรวจ Exercise Stree Test
     
สถานที่ ห้องตรวจโรคหัวใจ ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3