คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 451469
Today : 000086
Total : 068706
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                       09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์ (งดสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน) พล.ท.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
    พ.อ.หญิง วราภรณ์ ติยานนท์
     
อังคาร   พ.อ. นครินทร์ ศันสนยุทธ
    พล.ท. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
     
พุธ   พล.อ. ประสาท เหล่าถาวร
    พล.ท. โสภณ สงวนวงษ์
    ร.ต.หญิง หัสยา สาหร่ายทอง
     
พฤหัสบดี   พ.อ. ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
     
เสาร์ พล.ต. ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ 10.00 - 11.00 น. ตรวจ Exercise Stree Test
     
สถานที่ ห้องตรวจโรคหัวใจ ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3