คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206328
Today : 000020
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                       09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์ (งด สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
    พ.อ.หญิงวราภรณ์ ติยานนท์
  (ออกสัปดาหที่์ 1,3,5 ของเดือน) พ.อ.ยศวีร์ วงศ์เจริญ
     
อังคาร   พ.อ.นครินทร์ ศันสนยุทธ
    พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
    พ.อ.หญิงวราภรณ์ ติยานนท์
     
พุธ   พล.อ.ประสาท เหล่าถาวร
    พล.ท.โสภณ สงวนวงษ์
  (ออกสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) ร.ต.หญิง หัสยา สาหร่ายทอง
     
พฤหัสบดี   พ.อ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
     
เสาร์ พล.ท.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ 10.00 - 11.00 น. ตรวจ Exercise Stree Test
     
สถานที่ ห้องตรวจโรคหัวใจ ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3