คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1039931
Today : 000037
Total : 205064
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                       09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์ (งด สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
    พ.อ.หญิงวราภรณ์ ติยานนท์
     
อังคาร   พ.อ.นครินทร์ ศันสนยุทธ
    พล.อ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
    พ.อ.หญิงวราภรณ์ ติยานนท์
  (ออกสัปดาห์ 2,4 ของเดือน) ร.ต.หญิง หัสยา สาหร่ายทอง
     
พุธ   พล.อ.ประสาท เหล่าถาวร
    พล.ท.โสภณ สงวนวงษ์
     
พฤหัสบดี   พ.อ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
     
เสาร์ พล.ท.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ 10.00 - 11.00 น. ตรวจ Exercise Stree Test
     
สถานที่ ห้องตรวจโรคหัวใจ ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3