คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 560346
Today : 000011
Total : 094391
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.อ. บุญเลิศ จันทราภาส
    พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ
    พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
อังคาร   พล.อ. บุญเลิศ จันทราภาส
    พ.อ. (พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
     
พุธ   พล.อ. บุญเลิศ จันทราภาส
    พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ
    พ.อ.(พ) จรัสพงศ์ เกษมมงคล
     
พฤหัสบดี   พล.อ. บุญเลิศ จันทราภาส
    พ.อ. จรัสพงศ์ เกษมมงคล
     
ศุกร์   พล.อ. บุญเลิศ จันทราภาส
    พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
     
เสาร์ พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล เวลาออกตรวจ 10.00 - 12.00 น.
  พ.อ. โชคชัย ขวัญพิชิต  
     
หมายเหตุ กรุณานัดก่อนล่วงหน้า
  สถานที่ ห้องตรวจหน่วยการแพทย์ผสมผสาน ตึก 8 ชั้น ชั้น8