คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1102590
Today : 000213
Total : 219559
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.อ. บุญเลิศ จันทราภาส
    พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ
    พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
     
อังคาร   พล.อ. บุญเลิศ จันทราภาส
    พ.อ. (พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
     
     
พุธ   พล.อ. บุญเลิศ จันทราภาส
    พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ
    พ.อ.(พ) จรัสพงศ์ เกษมมงคล
     
พฤหัสบดี   พล.อ. บุญเลิศ จันทราภาส
    พ.อ. จรัสพงศ์ เกษมมงคล
     
ศุกร์   พล.อ. บุญเลิศ จันทราภาส
    พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล
  (ห้องตรวจพัชร ชั้น 1 ) พล.ท.หญิงพรรณบุปผา ชูวิเชียร
     
เสาร์ พ.อ.(พ)จรัสพงศ์ เกษมมงคล  
  พล.ท.หญิงพรรณบุปผา ชูวิเชียร (ห้องตรวจพัชร ชั้น 1 )
     
หมายเหตุ : กรุณานัดก่อนล่วงหน้า
  สถานที่ ห้องตรวจหน่วยการแพทย์ผสมผสาน ตึก 8 ชั้น ชั้น8