คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 560364
Today : 000014
Total : 094392
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
    พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ
    พ.อ.วรินทร ทานาค
     
อังคาร   พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
    พ.อ.วันชาติ นำประเสริฐชัย
    พ.อ.คทาวุฒิ ดีปรีชา
     
พุธ   พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
    พ.อ.วรินทร ทานาค
     
พฤหัสบดี   พ.อ.วันชาติ นำประเสริฐชัย
    พ.อ.คทาวุฒิ ดีปรีชา
     
ศุกร์   พ.ต.ธีรธัช คุณรัตนาภรณ์
     
เสาร์ พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์  
  พ.อ.วันชาติ นำประเสริฐชัย  
  พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 ,3,4, 5 ของเดือน)
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1