คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509450
Today : 000105
Total : 081044
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   นพ.ดุสิต จันทยานนท์
    นพ.ธิติชัย เกาะสมบัติ
    นพ.วรินทร ทานาค
     
อังคาร   นพ. วันชาติ นำประเสริฐชัย
    นพ.ดุสิต จันทยานนท์
    นพ.คทาวุฒิ ดีปรีชา
     
พุธ   นพ.ดุสิต จันทยานนท์
    นพ.วรินทร ทานาค
     
พฤหัสบดี   นพ. วันชาติ นำประเสริฐชัย
    นพ.นพ.คทาวุฒิ ดีปรีชา
     
ศุกร์   นพ.ธีรธัช คุณรัตนาภรณ์
    -
เสาร์ นพ.ดุสิต จันทยานนท์  
  นพ.วันชาติ นำประเสริฐชัย  
  นพ.ธิติชัย เกาะสมบัติ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 ,3,4, 5 ของเดือน)
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1