คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 478443
Today : 000067
Total : 072454
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.(พ)ดุสิต จันทยานนท์
    พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ
     
อังคาร   พ.ท. วันชาติ นำประเสริฐชัย
    พ.อ.(พ)ดุสิต จันทยานนท์
     
พุธ   พ.อ.(พ)ดุสิต จันทยานนท์
    พ.ท.บุรวัฒน์ นิลรอด
     
พฤหัสบดี   พ.ท. วันชาติ นำประเสริฐชัย
     
ศุกร์   -
    -
เสาร์ พ.อ.(พ)ดุสิต จันทยานนท์  
  พ.ท. วันชาติ นำประเสริฐชัย  
  พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 ,3,4, 5 ของเดือน)
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1