คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 862894
Today : 000190
Total : 163118
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
    พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ
    พ.อ.วรินทร ทานาค
     
อังคาร   พ.อ.วันชาติ นำประเสริฐชัย
    พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
    พ.อ.คทาวุฒิ ดีปรีชา
     
พุธ   พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
    พ.อ.วรินทร ทานาค
    พ.ต.วรพงศ์ นาสมทรง
     
พฤหัสบดี   พ.อ.วันชาติ นำประเสริฐชัย
    พ.อ.วรินทร ทานาค
    พ.ท ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา
    พ.ต.วรพงศ์ นาสมทรง
     
ศุกร์   -
     
เสาร์ พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์  
  พ.อ.วันชาติ นำประเสริฐชัย  
  พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ  
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1