คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1102664
Today : 000231
Total : 219567
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
    พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ
     
อังคาร   พ.อ.วันชาติ นำประเสริฐชัย
    พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
    พ.อ.ประทิน นาคชื่น
    พ.อ.คทาวุฒิ ดีปรีชา
     
พุธ   พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
    พ.ต.วรพงศ์ นาสมทรง
     
    พ.อ.วันชาติ นำประเสริฐชัย
พฤหัสบดี   พ.อ.ประทิน นาคชื่น
    พ.ต.วรพงศ์ นาสมทรง
     
ศุกร์   พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์
     
เสาร์ พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์  
  พ.อ.วันชาติ นำประเสริฐชัย  
  พ.อ.ธิติชัย เกาะสมบัติ  
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1