คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509370
Today : 000085
Total : 081027
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   นพ.กิตติ บูรณวุฒิ
     
อังคาร   นพ.กิตติ บูรณวุฒิ
     
พุธ   นพ.กิตติ บูรณวุฒิ
     
พฤหัสบดี   นพ.กิตติ บูรณวุฒิ
     
ศุกร์   นพ.กิตติ บูรณวุฒิ
     
เสาร์ นพ.กิตติ บูรณวุฒิ  
     
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1