คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206330
Today : 000020
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิ
     
อังคาร   พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิ
     
พุธ   พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิ
     
พฤหัสบดี   พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิ
     
ศุกร์   พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิ
     
เสาร์ พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิ  
     
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1