คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 478463
Today : 000069
Total : 072455
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.หญิง สุดาทิพ ศิริชนะ
     
อังคาร เริ่มงด (สัปดาห์ที่ 1,2 ของเดือน) พล.ต.หญิง ไพจิตต์ อัศวธนบดี
  เดือน กันยายน 2560 เป็นต้นไป  
     
พฤหัสบดี   ร.อ.รัตตะพล ภัคโชตานนท์
    (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
ศุกร์   พ.ท.หญิง สุมาภา ชัยอำนวย
    (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
เสาร์ พ.อ.หญิง สุดาทิพ ศิริชนะ  
     
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1