คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509300
Today : 000071
Total : 081018
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พญ.หญิง สุดาทิพ ศิริชนะ
     
อังคาร   พญ.ไพจิตต์ อัศวธนบดี
     
     
พฤหัสบดี   นพ.รัตตะพล ภัคโชตานนท์
     
ศุกร์   พญ. สุมาภา ชัยอำนวย
    (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
เสาร์ พญ. สุดาทิพ ศิริชนะ  
     
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1