คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206301
Today : 000017
Total : 242063
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.หญิง สุดาทิพ ศิริชนะ
    พล.ต.หญิงไพจิตต์ อัศวธนบดี
     
อังคาร   -
     
พฤหัสบดี   พ.ต.รัตตะพล ภัคโชตานนท์
     
ศุกร์   พ.อ.หญิงสุมาภา ชัยอำนวย
    (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
เสาร์ พ.อ.หญิง สุดาทิพ ศิริชนะ  
     
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1