คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1102628
Today : 000222
Total : 219562
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร   พ.อ.ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน
     
พุธ   พล.อ.ถนอม สุภาพร
     
พฤหัสบดี   พ.ท.บัญชา สถิระพจน์
     
เสาร์ พล.อ.ถนอม สุภาพร  
  พ.ต.หญิงนฤตยา วโรทัย (ออกสัปดาห์ 1 ของเดือน)
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1