คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509390
Today : 000091
Total : 081033
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร   นพ.ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน
     
พุธ   นพ.ถนอม สุภาพร
     
พฤหัสบดี   นพ.บัญชา สถิระพจน์
     
เสาร์ นพ.ถนอม สุภาพร  
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1