คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 451475
Today : 000086
Total : 068706
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร   พ.อ.ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน
     
พุธ   พล.ท. ถนอม สุภาพร
     
พฤหัสบดี   นพ. บัญชา สถิระพจน์
     
เสาร์ พล.ท. ถนอม สุภาพร  
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1