คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 560343
Today : 000011
Total : 094391
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ

                   09.00 - 12.00 น.

    16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต. สมชาย พัฒนอางกุล
     
อังคาร   พ.อ.(พ)หญิง อภัสนี บุญญาวรกุล
   

พ.ท.หญิงมนาภรณ์ ปายะนันทน์

     
พุธ   พ.ท.ชนปิติ สิริวรรณ
    พ.ท.ณัฐพล สถาวโรดม
     
พฤหัสบดี เริ่มออกตรวจ เดือน ธ.ค.61 พ.ต.ปริญญา สมัครการไถ
  (ออกเพิ่ม)  
ศุกร์   พล.ต.สมชาย พัฒนอางกุล
     
เสาร์ พ.ต.ปริญญา สมัครการไถ
  (เสาร์สัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1