คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509303
Today : 000071
Total : 081018
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ

                   09.00 - 12.00 น.

    16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   นพ. สมชาย พัฒนอางกุล
     
อังคาร   พญ. มนาภรณ์ ปายะนันทน์
    พญ. อภัสนี บุญญาวรกุล
     
พุธ   พ.ต.ชนปิติ สิริวรรณ
     
พฤหัสบดี   นพ.ณัฐพล สถาวโรดม
     
ศุกร์   นพ.สมชาย พัฒนอางกุล
     
เสาร์ นพ.ปริญญา สมัครการไถ
  (เริ่มออกตรวจ เดือน ตุลาคม 2561)
  (เสาร์สัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1