คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 451463
Today : 000086
Total : 068706
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ. สมชาย พัฒนอางกุล
     
อังคาร   พ.ต.หญิง มนาภรณ์ ปายะนันทน์
    พ.อ.หญิง อภัสนี บุญญาวรกุล
     
พุธ   พ.ต.ชนปิติ สิริวรรณ
     
พฤหัสบดี   พ.ต.ณัฐพล สถาวโรดม
     
ศุกร์   พ.อ. สมชาย พัฒนอางกุล
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1