คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206312
Today : 000020
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ

                   09.00 - 12.00 น.

    16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต.สมชาย พัฒนอางกุล
     
อังคาร   พ.ท.หญิงมนาภรณ์ ปายะนันทน์
    พล.ต.หญิงอภัสนี บุญญาวรกุล
     
พุธ   พ.ท.ชนปิติ สิริวรรณ
    พ.อ.ณัฐพล สถาวโรดม
     
พฤหัสบดี   -
     
ศุกร์   พล.ต.สมชาย พัฒนอางกุล
     
เสาร์ พ.ต.ปริญญา สมัครการไถ
   
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1