คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206339
Today : 000022
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร   พ.ต.หญิง พรประภา จินตามพร
     
เสาร์ พ.อ.(พ) ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์  
  (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)  
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1