คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 376337
Today : 000034
Total : 068706
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร   พ.ต. วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย
     
เสาร์ พ.อ. ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์  
  (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)  
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1