คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 376321
Today : 000034
Total : 068706
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                        09.00-12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.ต.หญิงสุพิชญา ไทยวัฒน์
     
     
อังคาร   พ.ต.หญิง ณัฐพร อริยธนสุภรณ์
     
พุธ   พ.ต.หญิงสุพิชญา ไทยวัฒน์
     
พฤหัสบดี   พ.ท.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
     
ศุกร์ เริ่มออกตรวจเดือนกุมภาพันธ์ พ.ต.หญิง ณัฐพร อริยธนสุภรณ
     
เสาร์ พ.ท.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์  
     
สถานที่ ห้องตรวจโรคผิวหนัง ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3