คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509306
Today : 000071
Total : 081018
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                        09.00-12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พญ.สุพิชญา ไทยวัฒน์
     
     
อังคาร   พญ. ชุติกา ศรีสุทธิยากร
     
พุธ   พญ.หญิงสุพิชญา ไทยวัฒน์
     
พฤหัสบดี   นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
     
ศุกร์   -
     
เสาร์ นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์  
     
สถานที่ ห้องตรวจโรคผิวหนัง ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3