คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206316
Today : 000020
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                        09.00-12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   -
     
อังคาร   พ.อ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
     
พุธ   -
     
พฤหัสบดี   พ.อ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
     
ศุกร์   -
     
เสาร์ พ.อ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์  
     
สถานที่ ห้องตรวจโรคผิวหนัง ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3