คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1039918
Today : 000036
Total : 205064
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                        09.00-12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.ท.หญิงสุพิชญา ไทยวัฒน์
     
     
อังคาร   -
     
พุธ   พ.ท..หญิงสุพิชญา ไทยวัฒน์
     
พฤหัสบดี   พ.อ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
     
ศุกร์   -
     
เสาร์ พ.อ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์  
     
สถานที่ ห้องตรวจโรคผิวหนัง ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3