คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 451460
Today : 000086
Total : 068706
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                             16.30 - 19.30 น. 
       
ศุกร์ (ตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4) พ.อ. อธิก แสงอาสภวิริยะ
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น 1