คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 376327
Today : 000034
Total : 068706
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                             16.30 - 19.30 น. 
       
ศุกร์ (ตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4) พ.อ. อธิก แสงอาสภวิริยะ
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น 1