คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509333
Today : 000078
Total : 081023
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร   นพ.กานดิษฐ์ ประยงค์รัตน์
     
ศุกร์    
     
เสาร์ นพ.อภิชัย ลีสะสิริ  
     
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น 1