คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 862830
Today : 000172
Total : 163108
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร   พ.ต.กานดิษฐ์ ประยงค์รัตน์
     
พฤหัสบดี   ร.ต.วิทวัส จันทร์ดำเนินพงศ์
     
เสาร์ พล.ต.อภิชัย ลีสะสิริ  
     
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น 1