คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 990925
Today : 000007
Total : 193467
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                     09.00-12.00 น.               16.00-1.30 น.  
อังคาร พ.ต.คามิน หริณวรรณ สถานที่ีห้องตรวจ ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
     
พฤหัสบดี พ.ท.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา สถานที่ห้องตรวจตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
     
เสาร์ พ.อ.กฤษณ์ อุปัชฌาย์ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1