คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206340
Today : 000022
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                                    16.00-1.30 น.  
จันทร์ พ.ต.หญิงณัชพร นพเคราะห์ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
     
อังคาร พ.ต.คามิน หริณวรรณ สถานที่ีห้องตรวจ ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
     
พุธ พล.ต.วัฒนายุทธ. สรรพานิช ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
     
     
พฤหัสบดี พ.ท.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา สถานที่ห้องตรวจตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
     
 
 09.00-12.00 น.
 
เสาร์    พ.อ.กฤษณ์ อุปัชฌาย์  ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1