คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 451455
Today : 000086
Total : 068706
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต. สามารถ นิธินัทน์
    พ.ท.หญิง ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร
อังคาร   พ. ท. ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์
     
พุธ   พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ
    พล.ต.หญิง จิตถนอม สุวรรณเตมีย์
     
พฤหัสบดี   พล.ต. สามารถ นิธินัทน์
    พ. ท. ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์
     
ศุกร์   พ.ท. เจษฎา อุดมมงคล
     
เสาร์ พ. ท. ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์  
  พ.ท.หญิง พาสิริ สิทธินามสุวรรณ  
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1