คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509315
Today : 000075
Total : 081021
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   นพ. สามารถ นิธินัทน์
    พญ. ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร
อังคาร   -
     
พุธ   พญ. วรรณา วงศ์เมฆ
    พญ. จิตถนอม สุวรรณเตมีย์
     
พฤหัสบดี   นพ.สามารถ นิธินัทน์
    นพ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์
     
ศุกร์   นพ. เจษฎา อุดมมงคล
     
เสาร์ นพ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์  
  พญ.พาสิริ สิทธินามสุวรรณ  
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1