คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 990893
Today : 000002
Total : 193467
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต. สามารถ นิธินัทน์
    พ.ท.หญิง ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร
     
อังคาร    
     
พุธ   พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ
    พล.ต.หญิง จิตถนอม สุวรรณเตมีย์
     
พฤหัสบดี   พล.ต.สามารถ นิธินัทน์
    พ.อ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์
     
ศุกร์   พ.อ. เจษฎา อุดมมงคล
     
เสาร์ พ.อ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์  
  พ.อ.หญิง พาสิริ สิทธินามสุวรรณ  
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1