คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 560348
Today : 000012
Total : 094392
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต. สามารถ นิธินัทน์
    พ.ท.หญิง ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร
อังคาร   -
     
พุธ   พล.ต.หญิง จิตถนอม สุวรรณเตมีย์
    พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ
     
พฤหัสบดี   พล.ต.สามารถ นิธินัทน์
    พ.ท.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์
     
ศุกร์   พ.อ. เจษฎา อุดมมงคล
     
เสาร์ พ.ท.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์  
  พ.ท.หญิง พาสิริ สิทธินามสุวรรณ  
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1