คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1102592
Today : 000213
Total : 219559
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต. สามารถ นิธินัทน์
    พ.ท.หญิง ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร
     
อังคาร   พล.ต. โยธิน ชินวลัญช์
  นัดเฉพาะฉีด Botox รักษา ชั้น3 พ.อ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์
     
พุธ   พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ
    พล.ต.หญิง จิตถนอม สุวรรณเตมีย์
    พล.ต. โยธิน ชินวลัญช์
     
พฤหัสบดี   พล.ต.สามารถ นิธินัทน์
    พ.อ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์
     
ศุกร์   พ.อ. เจษฎา อุดมมงคล
     
เสาร์ พ.อ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์  
  พ.อ.หญิง พาสิริ สิทธินามสุวรรณ  
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1