คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1050276
Today : 000157
Total : 207635
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
พุธ   พ.ต. วรพงศ์ นาสมทอง
     
พฤหัสบดี   พ.ต. วรพงศ์ นาสมทอง
     
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1