คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206326
Today : 000020
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                       09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
    พ.ท.ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
    นพ.วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ
    นพ.รวย กิตติคุณ
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) พญ.พลอยวรงค์ เรืองเกตุ
     
อังคาร   พ.อ.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
    พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) พ.อ.หญิงสุทธิดา อินทรบุหรั่น
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) พ.อ.หญิง พนิดา จารุเวฬ
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) พญ.สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์
     
พุธ   พ.ท.ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
    ร.อ.ณัฐพงศ์ เสริมสุขเจริญชัย
    พญ. ดวงสมร เกียรติสุดา
    นพ.รวย กิตติคุณ
     
พฤหัสบดี   พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย
    พ.อ.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
    ร.อ.หญิงปฐมาพร เหมือนพิทักษ์
     
ศุกร์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) พ.อ.(พ) เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
    พ.อ. กฤษฎา ศรีธนภัครรางกูร
    นพ.กษิติ เที่ยงธรรม
    พญ.สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) ร.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ แต่บรรพกุล
     
เสาร์ พ.อ. กฤษฎา ศรีธนภัครรางกูร (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1ของเดือน)
  พ.อ.เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พานิชย์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
  พ.อ.รศ.ธนบูรน์ จุลยามิตรพร ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2,3,5 ของเดือน
  นพ.กษิติ เที่ยงธรร (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,2,3,5 ของเดือน)
  พญ.สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1ของเดือน)
  ร.อ.หญิง ปฐมาพร เหมือนพิทัก (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 3,5ของเดือน)
  พญ.พลอยวรงค์ เรืองเกตุ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
  ร.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ แต่บรรพกุล (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,4 ของเดือน)
     
สถานที่ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม ตึกพัชรกิติยาภาฯ ชั้น 1