คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1039929
Today : 000037
Total : 205064
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                       09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
    นพ.วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ
    ร.อ.กฤติเดช ภู่กิตติวรางกูร
     
อังคาร   พ.อ.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
    พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) พ.อ.หญิงสุทธิดา อินทรบุหรั่น
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) พ.อ.หญิงพนิดา จารุเวฬ
    นพ.กษิติ เที่ยงธรรม
     
พุธ   พ.ต.วรวัธ บุญญาจันทร์
    ร.อ.ณัฐพงศ์ เสริมสุขเจริญชัย
    ร.อ.กฤติเดช ภู่กิตติวรางกูร
    พญ.ดวงสมร เกียรตอสุดา
     
พฤหัสบดี   พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย
    พ.อ.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
    ร.อ.หญิงปฐมาพร เหมือนพิทักษ์
     
ศุกร์   พ.อ. กฤษฎา ศรีธนภัครรางกูร
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) พ.อ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
    นพ.กษิติ เที่ยงธรรม
     
เสาร์ พ.อ. กฤษฎา ศรีธนภัครรางกูร (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1ของเดือน)
  พ.อ.เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พานิชย์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
  พล.ต. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
  พ.อ.รศ.ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,3,5 ของเดือน)
  นพ.กษิติ เที่ยงธรร (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,2,3,5 ของเดือน)
  ร.อ.หญิงปฐมาพร เหมือนพิทักษ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,3,5 ของเดือน)
     
สถานที่ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม ตึกพัชรกิติยาภาฯ ชั้น 1