คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509357
Today : 000082
Total : 081026
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                       09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
    พ.ท.ศักดิืชัย พานิชวงษ์
     
อังคาร   พ.ท.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
    พ.ท.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) พ.อ.หญิงสุทธิดา อินทรบุหรั่น
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) พ.อ.หญิงพนิดา จารุเวฬ
     
พุธ   พ.ท.ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
    พ.ต.วรวัธ บุญญาจันทร์
    นพ.วันฉัตร โกมล
     
พฤหัสบดี   พ.ท.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย
    พ.ท.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
     
ศุกร์   พ.อ. กฤษฎา ศรีธนภัครรางกูร
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) พ.ท.ณัฎฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) พ.อ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
     
เสาร์ พ.อ. กฤษฎา ศรีธนภัครรางกูร (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1ของเดือน)
  พ.ท.เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พานิชย์  
  พล.ต. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
  พ.ท. นิกร ลัทธิรมย์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,3,5 ของเดือน)
  พ.อ.(พ)ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,3,5 ของเดือน)
     
สถานที่ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม ตึกพัชรกิติยาภาฯ ชั้น 1