คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 560353
Today : 000012
Total : 094392
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                       09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
    พ.ท.ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
     
อังคาร   พ.อ.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
    พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย
     
พุธ   พ.ท.ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์
    พ.ต.วรวัธ บุญญาจันทร์
     
พฤหัสบดี   พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฤาชัย
    พ.อ.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ์
    ร.อ.หญิงปฐมาพร เหมือนพิทักษ์
     
ศุกร์   พ.อ. กฤษฎา ศรีธนภัครรางกูร
  (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) พ.อ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
    นพ.กษิติ เที่ยงธรรม
     
เสาร์ พล.ต. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
  พ.อ.รศ.ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,2,3,5 ของเดือน)
  พ.อ. กฤษฎา ศรีธนภัครรางกูร (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1ของเดือน)
  พ.อ.เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พานิชย์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,2,3 ของเดือน)
  พ.ต.วรวัธ บุญญาจันทร์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,3,5 ของเดือน)
  นพ.กษิติ เที่ยงธรร  
     
สถานที่ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม ตึกพัชรกิติยาภาฯ ชั้น 1