คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 478445
Today : 000067
Total : 072454
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร ( ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 ,3, 5 ของเดือน) พ.ท.หญิง สุทธิดา อินทรบุหรั่น
  ( ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 , 4 ของเดือน ) พ.อ.หญิง พนิดา จารุเวช
     
พฤหัสบดี    
     
สถานที่ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม ตึกพัชรกิติยาภาฯ ชั้น 1