คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509371
Today : 000085
Total : 081027
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                       09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.(พ) ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
    พ.ต.ณัฎฐพล อิ่มสมสมบูรณ์
อังคาร   พ.อ.หญิง พีระพรรณ พันธุ์ภักดีคุณ
     
พุธ   พ.ต. ณัฎฐพล อิ่มสมสมบูรณ์
     
พฤหัสบดี   พ.อ.(พ)ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
     
     
ศุกร์ ( ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ) พ.อ. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
  ( ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2, 4 ) พ.ต.ณัฎฐพล อิ่มสมสมบูรณ
เสาร์ พ.อ. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี  
     
สถานที่ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม ตึกพัชรกิติยาภาฯ ชั้น 3