คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 652568
Today : 000113
Total : 116184
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                       09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.(พ) ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
     
อังคาร   พ.อ.(พ) ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
     
พุธ   พ.อ. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
     
พฤหัสบดี   พ.อ.(พ)ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
     
     
ศุกร์ ( ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ) พ.อ. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
     
เสาร์ พ.อ. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี  
     
สถานที่ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม ตึกพัชรกิติยาภาฯ ชั้น 3