คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1039935
Today : 000038
Total : 205064
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                       09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.(พ) ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
    พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา
     
อังคาร   พ.อ.(พ) ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
    พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา
     
พุธ   พ.อ. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
     
พฤหัสบดี   พ.อ.(พ)ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
    นพ.วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ
     
ศุกร์ ( ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ) พ.อ. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
  ( ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 ) พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา
  ( ออกตรวจสัปดาห์ที่ 4 ) นพ.วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ
     
เสาร์ พ.อ. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี ( ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1, 3, 5 )
  นพ.วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ ( ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 )
     
     
สถานที่ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม ตึกพัชรกิติยาภาฯ ชั้น 3