คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 590347
Today : 000117
Total : 101999
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.หญิง ปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์
    พ.ท.หญิง สุพิชญา จึงจิตรักษ์
    ร.ท.หญิง วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
     
อังคาร   พล.ต. ไพรัช ไชยะกุล
    พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
    พ.อ.ชาญชัย ไตรวารี
     
พุธ   พ.อ.หญิง ปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์
    พ.ท.หญิง นวพร นำเบญจพล
    พ.ต.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์
     
พฤหัสบดี   พ.ท.หญิง สนิตา ศิริธางกุล
    พ.ท.หญิงชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
    พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี
  (ออกเฉพาะกิจ) พ.ท.หญิง นวพร นำเบญจพล
     
ศุกร์   พ.อ. (พ)รชต ลำกูล
    ร.อ.หญิง รสินทรา ศิริวัฒน์
     
เสาร์ พ.อ. (พ)รชต ลำกูล  
  พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์  
  พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์  
     
สถานที่ ห้องตรวจแผนกกุมาร ตึกพัชรกิติยาภาฯ ชั้น 1