คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509449
Today : 000105
Total : 081044
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.หญิง ปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์
    พ.ท.หญิง สุพิชญา จึงจิตรักษ์
    ร.ท.หญิง วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
     
อังคาร   พล.ต. ไพรัช ไชยะกุล
    พ.อ.(พ)หญิง แสงแข ชำนาญวนกิจ
    พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
     
พุธ   พ.ท.หญิง นวพร นำเบญจพล
    พ.อ.หญิง ปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์
    พ.อ.เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล
    พ.ต.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์
     
พฤหัสบดี   พ.ท.หญิง สนิตา ศิริธางกุล
    พ.ท.หญิงชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
     
ศุกร์   พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
    ร.ท.หญิงรสินทรา ศิริวัฒน์
     
เสาร์ พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์  
  พ.อ. (พ)รชต ลำกูล  
  พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์  
     
สถานที่ ห้องตรวจแผนกกุมาร ตึกพัชรกิติยาภาฯ ชั้น 1