คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 478460
Today : 000069
Total : 072455
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร เริ่มออกตรวจวันที่ 8 ส.ค.2560 ร.อ.หญิงอิงอร อัศวเทพเมธา
     
     
พุธ   พ.ต. เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1