คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206327
Today : 000020
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                           09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร   พ.อ. ทองแดง อาฒยะพันธ์
     
     
พุธ   ร.อ. วิชชากร ตรีสุคนธ์
     
เสาร์ พ.อ. วรยศ บุญศิริ  
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1