คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 606401
Today : 000026
Total : 105617
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร   พ.ต.หญิง อิงอร อัศวเทพเมธา
     
     
พุธ   พ.อ.เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1