คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509360
Today : 000082
Total : 081026
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร เริ่มออกตรวจวันที่ 8 ส.ค.2560 พญ.อิงอร อัศวเทพเมธา
     
     
พุธ   นพ.เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1