คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206342
Today : 000022
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
     
จันทร์   พ.อ.หญิง สุมาลี ซื่อธนาพรกุล
    พ.ท. ชนศักดิ์ หทัยอารีย์รักษ์
     
พุธ   พ.ท. ชนศักดิ์ หทัยอารีย์รักษ์
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 2 ตึกเวชศาสรต์ฟื้นฟู
   
เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตรวจการทำงานของ กล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า (EMG และ NCS)
นอกเวลาราชการ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ตั่งแต่เวลา 16.00 น.
  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ จรูญ ภาคทอง
  โทรศัพท์ 087 -334-7886