คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509423
Today : 000098
Total : 081039
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
อังคาร ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ พ.ท.ธง พงษ์หาญยุทธ
     
พฤหัสบดี ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ พ.ท.ธง พงษ์หาญยุทธ
     
สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
   
เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตรวจการทำงานของ กล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า (EMG และ NCS)
นอกเวลาราชการ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ตั่งแต่เวลา 16.00 น.
  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ จรูญ ภาคทอง
  โทรศัพท์ 087 -334-7886