คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206306
Today : 000018
Total : 242063
 Untitled Document

วันหยุดคลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 - วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
วันขึ้นปีใหม่
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
วันกองทัพไทย
  วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565
วันจักรี
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2565
วันหยุดชดเชยวันจักรี
วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2565
วันหยุดพิเศษนอกเวลา
วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 -วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2565
วันสงกรานต์ - วันหยุดพิเศษนอกเวลา
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
วันฉัตรมงคล
  ..................... พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
วันจันทร์ที่่ 16 พฤษภาคม 2565
วันหยุดชดเชยวิสาขบูชา
  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 - วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 วันหยุดพิเศษวันเฉลิมพระชนมพรรษา
    สมเด็จ พระนางเจ้าฯ ร. 10
 
วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565
วันอาสาฬหบูชา
 
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565
วันเข้าพรรษา
  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันหยุดพิเศษวันเฉลิมรพระชนม
    พรรษาฯ ร.10
 
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
วันแม่แห่งชาติ - หยุดพิเศษนอกเวลา
 
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
วันหยุดนับยอดยาประจำปี
 
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565
วันคล้ายวันสวรรณคตพระเจ้าอยู่หัว ร.9
 
วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565
วันพ่อแห่งชาติ
 
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
วันรัฐธรรมนูญ
 
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 - วันจันทร์ ที่่ 2 มกราคม 2566
วันหยุดสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่