คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 990883
Today : 000214
Total : 193466
 Untitled Document

วันหยุดคลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562
วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
วันกองทัพไทย
  วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 หยุดชดเชยวันกองทัพไทย
วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
วันมาฆบูชา
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
วันจักรี
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562
วันหยุดชดเชยวันจักรี
วันศุกร์ ที่ 12 - วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562
วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
วันพืชมงคล
วันเสาร์ที่่ 18 พฤษภาคม 2562
วันวิสาขบูชา
  วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562
วันอาสาฬหบูชา
 
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
วันเข้าพรรษา
  วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมรพระชนมพรรษาฯ
 
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2562
วันหยุดพิเศษคลินิกนอกเวลา
 
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
วันแม่แห่งชาติ
 
...................................กันยายน 2562
วันหยุดนับยอดยาประจำปี
 
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
วันคล้ายวันสวรรณคตพระเจ้าอยู่หัว ร.9
 
วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562
วันปิยมหาราช
 
วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562
วันพ่อแห่งชาติ
 
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562
วันรัฐธรรมนูญ
 
วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562
วันหยุดพิเศษคลินิคนอกเวลา
 

วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 2562 - วันพุธ ที่่ 1 ม.ค. 2563

วันหยุดสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่