คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1102568
Today : 000207
Total : 219555
 Untitled Document

วันหยุดคลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 - วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
วันขึ้นปีใหม่
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
วันกองทัพไทย
  วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565
วันจักรี
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2565
วันหยุดชดเชยวันจักรี
วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2565
วันหยุดพิเศษนอกเวลา
วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 -วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2565
วันสงกรานต์ - วันหยุดพิเศษนอกเวลา
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
วันฉัตรมงคล
  ..................... พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
วันจันทร์ที่่ 16 พฤษภาคม 2565
วันหยุดชดเชยวิสาขบูชา
  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 - วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 วันหยุดพิเศษวันเฉลิมพระชนมพรรษา
    สมเด็จ พระนางเจ้าฯ ร. 10
 
วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565
วันอาสาฬหบูชา
 
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565
วันเข้าพรรษา
  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันหยุดพิเศษวันเฉลิมรพระชนม
    พรรษาฯ ร.10
 
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 - วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565
วันแม่แห่งชาติ - หยุดพิเศษนอกเวลา
 
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 - วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565
วันหยุดนับยอดยาประจำปี
 
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565
วันคล้ายวันสวรรณคตพระเจ้าอยู่หัว ร.9
 
วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565
วันพ่อแห่งชาติ
 
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
วันรัฐธรรมนูญ
 
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 - วันจันทร์ ที่่ 2 มกราคม 2566
วันหยุดสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่