คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509305
Today : 000071
Total : 081018
< Untitled Document 7*9+ย ฟ

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   นพ. ประสิทธิ์ มหากิจ
    พญ.. อุศนา พรมโยธิน
    นพ. รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์
     
อังคาร   นพ. ปิยลาภ วสุวัต
    นพ. ศวยศ เหรียญมณี
     
พุธ   นพ. ไพรัช มีลาภ
    นพ.พนา กล่ำคำ
    นพ.ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร
     
พฤหัสบดี   พญ สายสุรีย์ นิวาตวงศ์
    นพ.ธนิต เฉลิมวัฒนชัย
    นพ.อานิสงส์ ปิลกศิริ
     
ศุกร์   พญ. ญาณิศา โมกขมรรคกุล
    พญ. สายสุรีย์ นิวาตวงศ์
     
เสาร์ นพ.พนา กล่ำคำ
นพ. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร
พญ. วัชราภรณ์ บัวโฉม
(ตรวจการได้ยิน)
พญ.ปาลิตา แย้มสรวล
 สถานที่ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6