คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509369
Today : 000085
Total : 081027
< Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พญ.นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล
     
เสาร์ พญ.นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล  
     
สถานที่ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6