คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 590317
Today : 000111
Total : 101996
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.ต.โยธิน รอดทอง
    พญ.นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล
เสาร์ พล.ต.พงษ์เทพ หารชุมพล  
  ร.ต.หญิงปาลิตา แย้มสรวล  
  พญ.นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล  
     
สถานที่ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6