คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 376332
Today : 000034
Total : 068706
< Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.ต.โยธิน รอดทอง
     
อังคาร   จ.ส.อ. เสกสันต์ ไชยคำภา
     
พุธ   จ.ส.อ. เสกสันต์ ไชยคำภา
     
พฤหัสบดี   จ.ส.อ. เสกสันต์ ไชยคำภา
     
ศุกร์   จ.ส.อ. เสกสันต์ ไชยคำภา
     
เสาร์ พล.ต.พงษ์เทพ หารชุมพล  
     
สถานที่ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6