คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206329
Today : 000020
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.ต.โยธิน รอดทอง
    ร.ต.หญิง นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล
     
     
อังคาร   -
     
พุธ   -
     
พฤหัสบดี   -
     
ศุกร์   ร.ต.หญิง นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล
     
เสาร์ พล.ต.พงษ์เทพ หารชุมพล
ร.ต.หญิงนวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล
  ร.ต.หญิงปาลิตา แย้มสรวล  
     
 สถานที่ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6