คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 478462
Today : 000069
Total : 072455
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.ต.โยธิน รอดทอง
    ร.ต.หญิง นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล
     
อังคาร   จ.ส.อ. เสกสันต์ ไชยคำภา
     
พุธ   จ.ส.อ. เสกสันต์ ไชยคำภา
     
พฤหัสบดี   จ.ส.อ. เสกสันต์ ไชยคำภา
     
ศุกร์   จ.ส.อ. เสกสันต์ ไชยคำภา
     
เสาร์ พล.ต.พงษ์เทพ หารชุมพล  
  ร.ต.หญิง นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล  
     
สถานที่ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6