คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1102571
Today : 000208
Total : 219556
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
จันทร์   พ.ต.วิทยา จิระอนันท์กุล
     
อังคาร   พ.ต.วีรยุทธ์ วิริยะบัณฑิตกุล
     
     
พุธ   พ.ท.ศรายุทธ กาญจนธารายนตร์
     
พฤหัสบดี   พ.อ.สาธิต ศิริบุญฤทธิ์
     
     
สถานที่ ห้องตรวจตรวจศัลยกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7