คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509304
Today : 000071
Total : 081018
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
จันทร์   นพ.วิทยา จิระอนันท์กุล
     
อังคาร   นพ.วีร์ลักษณ์ เลิศไพรวัน
    นพ.วีรยุทธ์ วิริยะบัณฑิตกุล
     
พุธ   นพ.ศรายุทธ กาญจนธารายนตร์
  (เริ่มออกตรวจเดือน ตุลาคม 61) นพ.นฤดล ประภาวัต
     
สถานที่ ห้องตรวจตรวจศัลยกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7