คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 451478
Today : 000086
Total : 068706
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
อังคาร   พล.ต. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
     
พุธ   พ.อ.(พ) ชัชชัย เต็มยอด
     
สถานที่ ห้องตรวจศัลยกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7