คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509320
Today : 000075
Total : 081021
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
อังคาร   นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
     
พุธ   นพ.ชัชชัย เต็มยอด
     
     
สถานที่ ห้องตรวจศัลยกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7