คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 542063
Today : 000050
Total : 089830
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
อังคาร   พล.ต. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
     
พุธ   พ.อ.(พ).ชัชชัย เต็มยอด
     
สถานที่ ห้องตรวจศัลยกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7