คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 990894
Today : 000002
Total : 193467
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
จันทร์   พล.ต. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
     
อังคาร   พล.ต. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
     
พุธ   พ.อ.(พ).ชัชชัย เต็มยอด
     
สถานที่ ห้องตรวจศัลยกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7