คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 990917
Today : 000006
Total : 193467
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
อังคาร   พ.อ.บันลือ เฉลยกิตติ
    พ.อ.ชินกฤต บุญญอัศดร
    พ.ท.ธนาสิทธิ์ สายแก้ว
    พ.ต.หญิงจรรยวรรธน์ สร้างสมวงษ์
    พ.ต.หญิงจราพร แสงแก้วสันติสุข
     
พฤหัสบดี   พ.อ.บันลือ เฉลยกิตติ
    พ.อ.ชินกฤต บุญญอัศดร
    พ.ท.ธนาสิทธิ์ สายแก้ว
    พ.ต.หญิงจรรยวรรธน์ สร้างสมวงษ์
    พ.ต.หญิงจราพร แสงแก้วสันติสุข
     
สถานที่ ห้องตรวจตรวจศัลยกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7