คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 560349
Today : 000012
Total : 094392
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ท. ชาติชาย มาเมือง
    พล.ต. ผศ. คเชนทร์ นำศิริกุล
    พ.อ. สมภพ ภู่พิทยา
    พ.อ. ดนัย หีบท่าไม้
    พ.อ. อารัญ สวัสดิพงษ์
    พ.ท. องอาจ พฤทธิภาส
    พ.ต. กรกฎ ชรากร
     
อังคาร   พ.อ. สมภพ ภู่พิทยา
    พ.อ. ธรรมนูญ ศรีสอ้าน
    พ.อ. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
    พ.ท. ณัฎฐา กุลกำม์ธร
    พ.ท. สารเดช เขื่องศิริกุล
    พ.ต. กรกฎ ชรากร
     
พุธ   พล.ต. วรัท ทรรศนะวิภาส
    พล.ต. ผศ. คเชนทร์ นำศิริกุล
    พ.อ. อารัญ สวัสดิพงษ์
    พ.อ. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
    พ.ท. ภูวดล วีรพันธุ์
    พ.ต. ชัยศิริ ชัยชาญกุล
     
พฤหัสบดี   พ.อ. สัญญา ประชาพร
    พ.อ. สมภพ ภู่พิทยา
    พ.อ. วันชัย นคเรศไอศูรย์
    พ.ท. ภูริพันธ์ จิรางกูร
    ร.อ. รุ่งรัฐ จิตตการ
     
ศุกร์   พล.ต. ผศ. คเชนทร์ นำศิริกุล
    พ.อ.(พ) ตระกูล ฟูเจริญยศ
    พ.อ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์
    พ.อ. อารัญ สวัสดิพงษ์
    พ.ท. ภูริพันธ์ จิรางกูร
    พ.ต. ชัยศิริ ชัยชาญกุล
     
เสาร์ พล.ต. วรัท ทรรศนะวิภาส  
  พ.อ. วุฒิพงษ์ ชั้นประดับุ์ (ออกตรวจสัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  พ.อ. ทิพชาติ บุณยรัตพันธ์  
  พ.อ. วันชัย นคเรศไอศูรย์ (ออกตรวจสัปดาห์ ที่ 1 ,3,5 ของเดือน)
  พ.อ. ปัญญา สุริย์จามร  
  พ.อ. อารัญ สวัสดิพงษ์  
  พ.อ. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล  
สถานที่ ห้องตรวจโรคกระดูก ตึกมหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 1