คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1039923
Today : 000036
Total : 205064
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต.คเชนทร์ นำศิริกุล
    พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้
    พ.ท.องอาจ พฤทธิภาส
    พ.ท. สมภพ ภู่พิทยา
  (ออกจันทร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4) พ.อ..อารัญ สวัสดิพงษ์
  (ฝังเข็ม) พล.ท.วรัท ทรรศนะวิภาส
     
อังคาร   พ.ท.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน
    พ.อ.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
    พ.อ. ณัฎฐา กุลกำม์ธร
    พ.ท.สมภพ ภู่พิทยา
    พ.ต.กรกฏ ชรากร
    พ.ท. สารเดช เขื่องศิริกุล
    พ.ต.ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์
    ร.ต.ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์
     
พุธ   พล.ท.วรัท ทรรศนะวิภาส
    พ.อ. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
    พล.ต.คเชนทร์ นำศิริกุล
    พ.อ.อารัญ สวัสดิพงษ์
    พ.ต. ชัยศิริ ชัยชาญกุล
    พ.ท.ภูวดล วีรพันธุ์
    พ.ต.ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์
     
พฤหัสบดี   พ.อ.วันชัย นคเรศไอศูรย์
    พ.ท..สมภพ ภู่พิทยา
    พ.อ.(พ) สัญญา ประชาพร
    พ.ต.ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์
     
ศุกร์   พล.ต.คเชนทร์ นำศิริกุล
    พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์
  (ฝังเข็ม) พ.อ.อารัญ สวัสดิพงษ์
    พ.ต.ชัยศิริ ชัยชาญกุล
    พ.ท.ภูริพันธ์ จิรางกูร
    ร.ต.พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ
     
เสาร์ พล.ท.วรัท ทรรศนะวิภาส  
  พ.อ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์  
  พ.อ. วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ (ออกตรวจสัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  พ.อ.วันชัย นคเรศไอศูรย์ (ออกตรวจสัปดาห์ ที่ 1 ,3,5 ของเดือน)
  พ.อ.อารัญ สวัสดิพงษ์  
  พ.อ.ปัญญา สุริย์่จามร  
  พ.อ. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล  
สถานที่ ห้องตรวจโรคกระดูก ตึกมหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 1