คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 478398
Today : 000058
Total : 072447
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
จันทร์   พล.ต.นพพร เบี้ยวไข่มุข  
       
อังคาร   พล.ต. วารินทร์ ชวนเกริกกุล
     
พุธ   พล.ต.นพพร เบี้ยวไข่มุข
     
พฤหัสบดี   พญ.จิตต์รณี หะวะนิช
    พ.อ.หญิง อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ
     
ศุกร์   พล.ต.นพพร เบี้ยวไข่มุข
     
เสาร์ พล.ต.นพพร เบี้ยวไข่มุข  
  พ.อ.หญิง อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ  
     
สถานที่ ห้องตรวจรังสีกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2