คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 560355
Today : 000012
Total : 094392
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
จันทร์   พล.ต.วารินทร์ ชวนเกริกกุล  
    พ.ต.หญิงฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์  
       
อังคาร   พล.ต.วารินทร์ ชวนเกริกกุล
     
พุธ   ร.อ.มินท์ พันธ์พิเชฐ
     
     
พฤหัสบดี   -
     
ศุกร์   -
     
เสาร์ พล.ต.นพพร เบี้ยวไข่มุข  
  พญ.นทีญาญ์ คูหิรัญ  
     
สถานที่ ห้องตรวจรังสีกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2