คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509376
Today : 000087
Total : 081029
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
จันทร์   นพ.นพพร เบี้ยวไข่มุข  
       
อังคาร   นพ.วารินทร์ ชวนเกริกกุล
     
พุธ   นพ.นพพร เบี้ยวไข่มุข
    นพ.มินท์ พันธ์พิเชฐ
     
พฤหัสบดี   พญ.จิตต์รณี หะวะนิช
    พญ. อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ
    นพ.มินท์ พันธ์พิเชฐ
     
ศุกร์   นพ.นพพร เบี้ยวไข่มุข
     
เสาร์ นพ.นพพร เบี้ยวไข่มุข  
  พญ. อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ  
     
สถานที่ ห้องตรวจรังสีกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2