คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 990915
Today : 000006
Total : 193467
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
จันทร์   พ.ต.หญิงฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์  
       
       
อังคาร   -
     
พุธ   พล.ต.นพพร เบี้ยวไข่มุข
    พ.ท.สุทธิพร คำพันธุ์นิพ
     
พฤหัสบดี   พ.อ.หญิงอนงรัตน์ เกาะสมบัตร
     
     
ศุกร์   พล.ต.นพพร เบี้ยวไข่มุข
     
เสาร์ พล.ต.นพพร เบี้ยวไข่มุข  
  พญ.นทีญาญ์ คูหิรัญ (ออก สัปดาห์ 1,3 ของเดือน)
     
สถานที่ ห้องตรวจรังสีกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2