คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206333
Today : 000021
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
จันทร์   พ.ต.หญิงฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์  
       
อังคาร   พ.ต.หญิงนันท์วิภา จินดามพร
  (ออก สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน) พ.ท.สุทธิพร คำพันธุ์นิพ
     
พุธ   พล.ต.นพพร เบี้ยวไข่มุข
     
     
พฤหัสบดี (ออก สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) พล.ต.วารินทร์ ชวนเกริกกุล
    พ.อ.หญิงอนงรัตน์ เกาะสมบัตร
  (ออก สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) พ.ต.หญิงนันท์วิภา จินดามพร
     
ศุกร์   พล.ต.นพพร เบี้ยวไข่มุข
     
เสาร์ พล.ต.นพพร เบี้ยวไข่มุข  
  พญ.นทีญาญ์ คูหิรัญ (ออก สัปดาห์ที่1,3 ของเดือน)
     
สถานที่ ห้องตรวจรังสีกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2